Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O PROJEKCIE FLAGOWYM

Omics and Structural Research Center (OSRC) jest jednym z flagowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy". OSRC jest wspólnym przedsięwzięciem pięciu jednostek UJ tworzących Priorytetowy Obszar Badawczy BioS.

Założeniem projektu jest stworzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim doskonale wyposażonego i prężnie działającego centrum badań omicznych i strukturalnych. 

Pod zbiorczą, nieformalną nazwą „omika” kryją się nowe gałęzie nauki, takie jak m.in. genomika, transkryptomika, proteomika oraz metabolomika, dostarczające wiedzy odpowiednio o: DNA, mRNA, białkach oraz metabolitach.  

Badania omiczne i strukturalne mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania żywych organizmów. Dzięki połączeniu danych z różnych badań omicznych można uzyskać dokładny obraz zdarzeń zachodzących na poziomie molekularnym, a także porównać ze sobą procesy występujące w zdrowych oraz nieprawidłowo działających komórkach.  

Prowadzenie badań omicznych wymaga zastosowania zaawansowanej, wysokoprzepustowej aparatury oraz dużych mocy obliczeniowych do analizy danych. Środki w projekcie są przeznaczona na zakup platform do sekwencjonowania DNA oraz spektrometru mas oraz na zatrudnienie specjalistów do obsługi  w/w sprzętów.